Jesteśmy z Wami Rodacy – We are with You, Poland

Polsko Amerykańskie  Centrum Kultury w Cleveland jednoczy się z całym naszym polskim narodem w żalu i rozpaczy po stracie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób.

My, Polacy na obczyźnie utożsamiamy się z targającymi wszystkimi Polakami tragicznymi emocjami. Zszokowani wymiarem katastrofy w bólu chylimy czoła i pogrążamy się w żałobie z całą Polską.

Jesteśmy z Wami Rodacy. Współczujemy rodzinom zmarłych. Oddajemy ofiarom katastrofy hołd i cześć – dołączyli oni do pomordowanych w Katyniu. Katyń ma dziś nowy, jeszcze tragiczniejszy wymiar.

Przesyłamy wszystkim Polakom głębokie wyrazy współczucia i szczere zapewnienia o jedności. Do żalu i żałoby w naszych sercach dołączamy słowa modlitwy i do Boga wznosimy ręce prosząc o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i współczucia

Zarząd i członkowie

Polsko Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland

The Polish American Cultural Center in Cleveland joins the entire Polish nation in sorrow and despair after the loss of President Lech Kaczyński and those traveling with him.

We Poles abroad feel the roiling emotions of all Poles at this time. Shocked by the extent of this catastrophe, we mourn with all of Poland.

We are with our compatriots in their mourning, and we sympathize with the families of the dead. We honor the sacrifice of the victims of the catastrophe – they are now linked to the murdered of Katyń. Today, Katyń takes on a new, still more tragic dimension.

We offer to all Poles our deepest condolences and sincere assurances of unity. We express the sorrow in our hearts with prayer and ask for blessings for our homeland.

With the deepest respect and sympathy,

Board and Members

Polish American Cultural Center in Cleveland