Movie by Mariusz Kotowski and promotion of the book by Stanisław Kwiatkowski

Mariusz Kotowski is a Polish-born film director and producer. He has gained a reputation for cinematic portrayals that are atypical of both Hollywood and independent film styles and that cleverly mix different film approaches into a cohesive whole.

Stanisław Kwiatkowski, absolwent Szkoły Glównej Planowania i Statystyki (SGH) w Warszawie i Szkoły Filmowej w Lodzi. Od 1978 roku mieszka w USA. Wieloletni redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego Forum, wydawanego przez Polsko Amerykańskie Centrum Kultury w Cleveland. Autor szeregu opowiadań i książki “Niedokończony lot”.