Sunday Luncheon

SUNDAY LUNCHEONS

Sponsored by The Polish American Cultural Center
6501 Lansing Ave., Cleveland, OH

(Corner E. 65th Str. & Lansing Ave)

216 883 2828

Every Sunday
11:00AM – 1:30PM

$10.00 per person
Take-outs available

______________________________________

Serdecznie zapraszamy do:

Polsko Amerykańskiego Centrum Kultury

6501 Lansing Ave., Cleveland, OH
(Róg E. 65 I Lansing Ave.)
216 883 2828

na

OBIADY

w każdą niedzielę

w godź. 11AM-1:30PM
cena obiadu $10.00 od osoby