• Żyjemy coraz dłużej

    Dzieje się to dzięki sztuce lekarskiej, która rozwijała się w ciągu tysiącleci. Przed wiekami ludzkość była bezradna wobec większości chorób, a zwłaszcza epidemii. Dżuma w XIV wieku spowodowała śmierć trzeciej części mieszkańców Europy,…

  • Największe odkrycia naukowe roku 2008

    Co roku ”Science” tworzy listę 10 najważniejszych osiągnięć naukowych o przełomowym znaczeniu. A Coontz, który zarówno redaguje naukowe artykuły, jak i potrafi mówić o nauce w sposób zrozumiały dla laika, jest naszym przewodnikiem.…

  • “A Polska?”

    Wiele lat temu Florian Znaniecki w historycznym dziele poświęconym Polonii a cytowanym przez każdego szanującego się uczonego, powiedział, że Polakom w Ameryce najbardziej brakuje wykształconych liderów. Od czasu mojego przyjazdu do Stanów obserwuję,…