The Membership 2022

Ladies and Gentlemen, Members and Friends of PACC,
Now is the time to renew your annual PACC membership with an affordable package that works best for you, your
family, and/or your organization. Please note that it is only because of your support that we can continue to provide a touch
of warmth, fellowship, and Polonia into all of our lives.
Last year was indeed a challenging one for everyone with unexpected surges in the pandemic, but we weathered the
storm and are now positioned for an exciting 2022. Because of the responsible actions taken during the last year and the commitment shown by many, we are positioned for 2022 with plans that ensure both safety and enjoyment for our members. And
as soon as conditions allow, we are prepared to transition with even more events and activities for our members.
In addition to our popular annual events such as the Wigilia and patriotic anniversary dates, we will once again host
the annual summer picnic at the Center. We are currently in the process of creating a virtual tour of our museum that will allow for virtual visitors from around the world, and we continue to upgrade the Center’s facilities, including the garden and
other shared spaces, ensuring the safety and an inviting experience for all our members and guests.
Don’t forget that your PACC membership also includes exciting perks such as:

Discounted rates for rental of the PACC facilities,

Free subscription and delivery of Forum publication,

Free yoga classes take place at the Center on Saturday mornings.
Please take this time now to renew your membership and feel free to invite your family members and friends so that
we can continue our mission of promoting Polish culture through the arts and allow us all to stay in touch with the rich Polish
heritage in a fun and engaging manner. We also ask that you provide us with any changes such as address or email so that we
can update our member database.
Board PACC

Panie i Panowie, Członkowie i Przyjaciele PACC,
Oto znowu nadeszła pora, by odnowić członkostwo w PACC, wybierając rodzaj składki, który najbardziej pasuje
do Ciebie, Twojej rodzinny, albo organizacji. Proszę wziąć pod uwagę, że tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy wciąż
kontynuować działalność Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury i przynosić ciepły dotyk polskiej tradycji i kultury do
naszego polonijnego życia. Bez Ciebie i opłacanego corocznie przez Ciebie członkostwa nie byłoby Centrum.
Miniony rok niewątpliwie był ciężkim wyzwaniem dla każdego z kolejnym, nieoczekiwanym atakiem pandemii,
ale przetrwaliśmy sztorm i teraz umacniamy się w pozycji przebycia przez 2022 z entuzjazmem i energią. Dzięki odpowiedzialności i zadedykowaniu wielu osób w działalność Centrum w minionym roku, możemy rozpocząć 2022 z planami,
które mają na względzie zarówno bezpieczeństwo jak i satysfakcję naszych członków. Tak szybko, jak kondycja na to
pozwoli, już w marcu b.r., przygotowani jesteśmy na wznowienie działalności i oferowanie Polonii w Cleveland i okolicach imprez i wydarzeń kulturalnych o różnej tematyce.
Oprócz naszych popularnych, corocznych imprez, takich jak Wigilia i patriotyczne święta, po raz kolejny będziemy mieć Polonijny Festiwal – Piknik w ogrodzie Centrum. Aktualnie jesteśmy pochłonięci projektem kreowania możliwości wirtualnego zwiedzania naszego Muzeum, co pozwoli odwiedzającym z całego świata zapoznać się z bogatą kolekcją Polonijnego Muzeum w Cleveland. Oczywiście, na bieżąco zajmujemy się utrzymaniem dobrej kondycji budynku
Centrum, jak i Muzeum, oraz Ogrodu; kładziemy wielki nacisk na bezpieczeństwo, aby doświadczenie odwiedzania Centrum było jak najbardziej przyjemne i miłe dla wszystkich naszych członków i gości.
Nie zapomnij, że członkostwo w PACC daje profity:

Zniżka na wynajęcie sali i kuchni w Centrum na imprezy okolicznościowe,

Bezpłatna subskrypcja i publikacja miesięcznika Forum,

Bezpłatne zajęcia yogi, które odbywają się w Centrum w soboty rano.
Pamiętaj, że jesteś zawsze w Centrum mile widzianym gościem, a Twoje pomysły, energia i zapał mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania całej organizacji. Zapraszamy i dziękujemy za wsparcie!
Poświęć swój czas, aby odnowić członkostwo i zaproś członków rodziny i przyjaciół, abyśmy mogli kontynuować naszą misję promowania polskiej kultury i sztuki i pozwolili nam wszystkim pozostać w kontakcie z bogatym polskim dziedzictwem w przyjemny i angażujący wszystkich sposób.
Prosimy również o dostarczenie nam zmian, takich jak adres lub email, abyśmy mogli aktualizować naszą bazę
danych.
Zarząd PACC